ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda zähmet we adam hukuklary goramakda işewürlik ulgamynda adalatçysynyň orny barada dünýä tejribelerini paýlaşýar

ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda zähmet we adam hukuklary goramakda işewürlik ulgamynda adalatçysynyň...

4/5/2021 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň gulluklary, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçihananyň bölümleri, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

 2021-nji ýylyň 4-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa we BMG-niň Türkmenistandaky Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk…