AFCP Completes Restorations of Ancient Sardobas at Shahrislam

“AFCP” Şähryslamyň gadymy sardobalaryny dikeltmek işlerini tamamlaýar

22/5/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçi, Ilçiniň gaznasy, Metbugat üçin habarlar, Paýlaşmak isleýän habarymyz, Täzelikler

METBUGAT ÜÇIN BEÝANNAMA ABŞ-NYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇIHANASY 2023-NJI ÝYLYŇ 22-NJI MAÝY AŞGABAT, TÜRKMENISTAN: ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa instituty we Türkmenistanyň Senagatçylar…

ABŞ-nyň Kongressler Kitaphanasy we Golýazmalar Instituty “AFCP” maksatnamanasynyň baýragy arkaly Türkmen...

10/5/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçiniň gaznasy, Maglumat we medeniýet bölümi, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

Aşgabat, 2023-nji ýylyň 8-nji maýy – 5-nji maýda “Merrion and Smith” guramasy (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongressler Kitaphanasy bilen bilelikde) we Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Milli Golýazmalar…

“UTSA” we Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gorap saklamak boýunça ilkinji missiýany jemleýär

“UTSA” we Türkmenistanyň Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gorap saklamak boýunça ilkinji...

21/4/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçiniň gaznasy, Metbugat üçin habarlar, Paýlaşmak isleýän habarymyz, Täzelikler

METBUGAT ÜÇIN BEÝANNAMA ABŞ-NYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇIHANASY 2023-NJI ÝYLYŇ 10-NJY APRELI 2023-nji ýylyň 7-nji aprelinde ABŞ-nyň San Antonio şäherinde ýerleşýän Tehas Uniwersiteti (UTSA) we Türkmenistanyň Taryhy…

USAID we ÝB Lebap welaýatynda Türkmen senetçilerine dünýä bazarlarynda satuwlaryň mukdaryny artdyrmaga...

1/4/2023 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň gulluklary, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçihananyň bölümleri, Metbugat üçin habarlar, Söwda meseleleri, Täzelikler

2023-nji ýylyň 31-nji marty, Türkmenabat, Türkmenistan – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) we Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti, UNESCO nyň işleri barada Türkmenistanyň milli…

USAID Supports Environmental Audit Law in Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy Ekologiki auditi baradaky Türkmenistanyň kanunçylygyny...

18/1/2023 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň gulluklary, Günorta we Merkezi Aziýa, Maglumat we medeniýet bölümi, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

2023-nji ýylyň 18-nji ýanwary, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy (USAID), “Tebigy Kuwwat” jemgyýetçilik birleşigi bilen bilelikde döwlet edaralary, jemgyýetçilik…