Türkmenistandaky hemme Amerikan burçlary we Amerikan merkezi acykdyr we ulanyjylar öňünden ýazylyp gelip bilerler

Türkmenistandaky hemme Amerikan burçlary we Amerikan merkezi açykdyr we ulanyjylar öňünden ýazylyp gelip...

20/1/2022 | ABŞ we Türkmenistan, Iňlis dilini öwrenmek, Maglumat serişdeler merkezi (MSM) we Amerikan burçlary, Maglumat we medeniýet bölümi, Täzelikler

Häzirki wagtda Aşgabatdaky Amerikan merkezi we Daşoguz, Mary we Türkmenabat şäherlerindäki Amerikan burçlary açykdyr we ulanyjylar öňünden ýazylyp gelip bilerler. Ulanyjylardan girilen wagty ellerini arassalamaklyk…