USAID Supports Environmental Audit Law in Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy Ekologiki auditi baradaky Türkmenistanyň kanunçylygyny...

18/1/2023 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň gulluklary, Günorta we Merkezi Aziýa, Maglumat we medeniýet bölümi, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

2023-nji ýylyň 18-nji ýanwary, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy (USAID), “Tebigy Kuwwat” jemgyýetçilik birleşigi bilen bilelikde döwlet edaralary, jemgyýetçilik…

Ýokary synp okuwçylary üçin FLEX maksatnamasy

9/11/2022 | Bilim, Täzelikler

Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2022-nji ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2023-2024-nji…

U.S. Embassy Organizes First-Ever National Spelling Bee at the State Library of Turkmenistan

ABŞ-nyň Ilçihanasy Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasynda Iňlis dilinde sözleri harpma-harp aýtmak boýunça...

2/11/2022 | ABŞ we Türkmenistan, Iňlis dilini öwrenmek, Maglumat serişdeler merkezi (MSM) we Amerikan burçlary, Täzelikler

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýanyň Iňlis dilinde sözleri…