Mary kitap sergisi Amerikan-Türkmenistan gatnaşyklarynda möhüm medeni we bilim döwürlerini belleýär

5/6/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Ilçi, Iňlis dilini öwrenmek, Maglumat serişdeler merkezi (MSM) we Amerikan burçlary, Maglumat we medeniýet bölümi, Resmi hasabatlar

2023-nji ýylyň 27-nji maýynda Mary welaýatynyň kitaphanasy bilen bilelikde Mary Amerikan burçy we ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Amerikan-Türkmen diplomatik aragatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 31-ýyllygyna şeýle hem Bütin…

AFCP Completes Restorations of Ancient Sardobas at Shahrislam

“AFCP” Şähryslamyň gadymy sardobalaryny dikeltmek işlerini tamamlaýar

22/5/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçi, Ilçiniň gaznasy, Metbugat üçin habarlar, Paýlaşmak isleýän habarymyz, Täzelikler

METBUGAT ÜÇIN BEÝANNAMA ABŞ-NYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇIHANASY 2023-NJI ÝYLYŇ 22-NJI MAÝY AŞGABAT, TÜRKMENISTAN: ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa instituty we Türkmenistanyň Senagatçylar…

ABŞ-nyň Kongressler Kitaphanasy we Golýazmalar Instituty “AFCP” maksatnamanasynyň baýragy arkaly Türkmen...

10/5/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçiniň gaznasy, Maglumat we medeniýet bölümi, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

Aşgabat, 2023-nji ýylyň 8-nji maýy – 5-nji maýda “Merrion and Smith” guramasy (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongressler Kitaphanasy bilen bilelikde) we Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Milli Golýazmalar…

“UTSA” we Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gorap saklamak boýunça ilkinji missiýany jemleýär

“UTSA” we Türkmenistanyň Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gorap saklamak boýunça ilkinji...

21/4/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçiniň gaznasy, Metbugat üçin habarlar, Paýlaşmak isleýän habarymyz, Täzelikler

METBUGAT ÜÇIN BEÝANNAMA ABŞ-NYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇIHANASY 2023-NJI ÝYLYŇ 10-NJY APRELI 2023-nji ýylyň 7-nji aprelinde ABŞ-nyň San Antonio şäherinde ýerleşýän Tehas Uniwersiteti (UTSA) we Türkmenistanyň Taryhy…