ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda zähmet we adam hukuklary goramakda işewürlik ulgamynda adalatçysynyň orny barada dünýä tejribelerini paýlaşýar

ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda zähmet we adam hukuklary goramakda işewürlik ulgamynda adalatçysynyň...

4/5/2021 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň gulluklary, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçihananyň bölümleri, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

 2021-nji ýylyň 4-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa we BMG-niň Türkmenistandaky Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk…

ABŞ-nyň Ilçihanasy türkmen we amerikan guramalarynyň arasyndaky taryhy golýazmalary gorap saklamaga gönükdirilen hyzmatdaşlygy goldaýar

ABŞ-nyň Ilçihanasy türkmen we amerikan guramalarynyň arasyndaky taryhy golýazmalary gorap saklamaga gönükdirilen...

6/11/2020 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçiniň gaznasy, Maglumat we medeniýet bölümi, Paýlaşmak isleýän habarymyz, Täzelikler

Aşgabat, 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry – 5-nji noýabrda ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň işlerini wagtlaýyn ynanylan wekili hanym Waleri Çittenden Türkmenistanda taryhy golýazmalary goramak üçin ABŞ-nyň hökümetiniň…