ABŞ-nyň Ilçihanasy türkmen we amerikan guramalarynyň arasyndaky taryhy golýazmalary gorap saklamaga gönükdirilen hyzmatdaşlygy goldaýar

ABŞ-nyň Ilçihanasy türkmen we amerikan guramalarynyň arasyndaky taryhy golýazmalary gorap saklamaga gönükdirilen...

6/11/2020 | ABŞ we Türkmenistan, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçiniň gaznasy, Maglumat we medeniýet bölümi, Paýlaşmak isleýän habarymyz, Täzelikler

Aşgabat, 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry – 5-nji noýabrda ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň işlerini wagtlaýyn ynanylan wekili hanym Waleri Çittenden Türkmenistanda taryhy golýazmalary goramak üçin ABŞ-nyň hökümetiniň…

Sişenbe güni, 22-nji sentýabrda ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Türkmenistanyň ýetip gelýän Garaşsyzlyk güni mynasybetli Türkmenistanyň döwlet sirkine sirk enjamlaryny sowgat hökmünde gowşurdy.Sişenbe güni, 22-nji sentýabrda ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Türkmenistanyň ýetip gelýän Garaşsyzlyk güni mynasybetli Türkmenistanyň döwlet sirkine sirk enjamlaryny sowgat hökmünde gowşurdy.

ABŞ-nyň Ilçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli sowgat arkaly Türkmenistanyň döwlet sirki...

23/9/2020 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili, Maglumat we medeniýet bölümi, Medeniýet, Täzelikler

Aşgabat, 2020-nji ýylyň 22-nji sentýabry – Sişenbe güni, 22-nji sentýabrda ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Türkmenistanyň ýetip gelýän Garaşsyzlyk güni mynasybetli Türkmenistanyň döwlet sirkine sirk enjamlaryny sowgat…

Great Seal of the United States

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçisi wagtlaýynça ABŞ-nyň Döwlet departamentinde ýokary derejeli wezipä...

4/9/2020 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili, ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy, Günorta we Merkezi Aziýa, Ilçi, Maglumat we medeniýet bölümi, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

Aşgabat, Türkmenistan — ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçisi Mettýu S. Klimow wagtlaýynça ABŞ-nyň Döwlet departamentinde ýokary derejeli wezipä bellendi. Ol Döwlet departamentiniň Baş inspektorynyň wezipesini ýerine ýetirer.…