Samarkant şäherindäki C5+1 formatda Sebitara baglanyşyk babatda ministrler ýygnagynyň netijeleriniň bilelikdäki...

1/11/2023 | ABŞ we Türkmenistan, ABŞ-nyň gulluklary, Ilçihananyň bölümleri, Metbugat üçin habarlar, Täzelikler

24-nji oktýabrda ABŞ-nyň Halkara Ösüş Guramasynyň (USAID) Administratory Samanta Pauer we Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň ministrleri bilen Samarkant şäherinde C5+1 sebitleýin diplomatik…

ABŞ-nyň Ilçihanasy Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasynda milli “Spelling Bee” bäsleşigini geçirdi

24/10/2023 | ABŞ we Türkmenistan, Iňlis dilini öwrenmek, Maglumat serişdeler merkezi (MSM) we Amerikan burçlary, Täzelikler

ABŞ-nyň Aşgabatdaky Ilçihanasy 2023-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen hyzmatdaşlykda iňlis dilinde sözleri harpma-harp aýtmak…