Ilçi Klimow ABŞ-nyň Prezidentler günini Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplar bilen belledi

Ilçi Klimow ABŞ-nyň Prezidentler günini Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplar bilen belledi

Ilçi Klimow ABŞ-nyň Prezidentler günini Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplar bilen belledi