lebap_site

Ilçi Mastard XII asyrda gurlan we häzirki wagtda dikeldiş işleri Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak gaznasynyň maliýe kömegi bilen amala aşyrylýan Daýahatyn kerwen saraýyna zyýarat edýär