Habarlaşmak üçin:

Eger-de ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Ykdysady we söwda bölüminiň berýän hyzmatlary barada soraglaryňyz bar bolsa, elektron poçta arkaly hat ugradyp bilersiňiz:

Siz bu işgärler bilen hem habarlaşyp bilersiňiz:

Dr. Brijet Buşe
Ykdysady we söwda bölüminiň başlygy,
Tel: (+99312) 940045 goşmaça: 2257

Jenap Geldi Myradow
Ykdysady we söwda meseleleri boýunça kömekçi,
Tel: (+99312) 940045 goşmaça: 2194

Jenap Alişer Bazarow
Ykdysady we söwda meseleleri boýunça kömekçi,
Tel: (+99312) 940045 goşmaça: 2161

Jenap Begli Annamyradow
Söwda meseleleri boýunça kömekçi,
Tel: (+99312) 940045 goşmaça: 2139