ABŞ-nyň raýatlary üçin möhüm habar: Türkmenistanyň çäginden daşyna meýilleşdirilýän çarter uçuşlar barada

ABŞ-nyň raýatlary üçin möhüm habar: Türkmenistanyň çäginden daşyna meýilleşdirilýän çarter uçuşlar barada ABŞ-nyň raýatlary we ABŞ-da hemişelik ýaşaýan adamlar üçin maglumat Hadysa: ABŞ-nyň ilçihanasy, gelip gowşan habarlara salgylanyp, Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýän çarter uçuşlar meýilleşdirilýändigi barada habar berýär. Eger-de Siz ABŞ-nyň raýaty bolsaňyz, ya-da ABŞ-da hemişelik ýaşalýan karty bar bolan ýagdaýynda, we agzalan çarter uçuşlaryndan …

Dowamy»
Hemmesini görkez ∨