Amerikan sirk sungatynyň hünärmenleri türkmen sirk ussatlary bilen Türkmen Döwlet sirkinde geçirilen bilelikdäki çykyşdan soňra

Amerikan sirk sungatynyň hünärmenleri türkmen sirk ussatlary bilen Türkmen Döwlet sirkinde geçirilen bilelikdäki çykyşdan soňra

Amerikan sirk sungatynyň hünärmenleri türkmen sirk ussatlary bilen Türkmen Döwlet sirkinde geçirilen bilelikdäki çykyşdan soňra