Amerikan burçlary

Türkmenistandaky Amerikan burçlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Türkmenistanyň arasyndaky özara düşünişmegi ösdürmek üçin niýetlenendir. Amerikan burçlary öz myhmanlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň taryhy, jemgyýeti, ylym-bilimi we medeniýeti barada täzelenip durýan maglumaty hödürleýär.

Habarlaşmak üçin:
Daşoguzdaky Amerikan burçy

Magtymguly şaýoly 5/3, Rysgal söwda we dynç-alyş merkezi, 1-nji gat
Daşoguz ş., Türkmenistan, 746300
Tel/Faks: (+993322) 24103
IMO: (+993) 63903729
Elektron poçta: acdashoguz@americancouncilstm.org
Internet sahypasy: http://americancouncilstm.org/american-corner-in-dashoguz/?lang=tm

Marydaky Amerikan burçy

Agzybirlik köçesiniň 42A jaýy,
Mary ş., Türkmenistan
Tel/Faks: (+993522) 73865; 73979
IMO: (+993) 61277496
Elektron poçta: acmary@americancouncilstm.org
Internet sahypasy: http://americancouncilstm.org/american-corner-in-mary/?lang=tm

Türkmenabatdaky Amerikan burçy

Garaşsyz Diýar köçesiniň (öňki Puşkin) 33-nji jaýy,
Türkmenabat ş., Türkmenistan, 746100
Tel/Faks: (+993422) 33771
IMO: (+993) 63968579
Elektron poçta: acturkmenabat@americancouncilstm.org
Internet sahypasy: http://americancouncilstm.org/american-corner-in-turkmenabat/?lang=tm