Ilçi Mastard XII asyrda gurlan we häzirki wagtda dikeldiş işleri Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak gaznasynyň maliýe kömegi bilen amala aşyrylýan Daýahatyn kerwen saraýyna zyýarat edýär

Ilçi Mastard Lebap welaýatyna sapar edýär

4/6/2015

4-nji iýunda ilçi Allan Mastard Lebap welaýatyna bir günlük iş sapary bilen bardy. Sapar döwründe ilçi Lebap welaýatynyň häkimi Muhammet Joraýew bilen duşuşyp, sebitara ykdysady…