“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” atly halkara maksatnama Türkmenistanda taryhy taýdan ähmiýetli medeni ýadygärlikleri we medeni gym

“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” atly halkara maksatnama Türkmenistanda taryhy taýdan ähmiýetli medeni ýadygärlikleri we medeni gymmatlyklary gorap saklamaga gönükdirilen 24 taslamany maliýeleşdirdi

“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” atly halkara maksatnama Türkmenistanda taryhy taýdan ähmiýetli medeni ýadygärlikleri we medeni gymmatlyklary gorap saklamaga gönükdirilen 24 taslamany maliýeleşdirdi