Ilçihana tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirýär

Ilçihana tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirýär

Şu hepdäniň aýagynda ABŞ-nyñ ilçihanasy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde bäşinji gezek bir aý dowam edýän ýylky tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirip başlaýar. Şu ýylky görkeziliş Amerikan sungatynyñ ýa-da medeniýetiniñ aýratynlyklaryny özünde jemleýär,  we çagalara hem ulylara gyzykly boljak filmleri hödürleýär.

Tomusky kinofilmleriň görkezilişi dört hepdäniñ dowamynda aşakda görkezilen tertibe laýyklykda geçiriler. Kinofilmer rus dilinde görkezilip, giriş hemmeler üçin açyk we mugt bolar.

Aşgabat ş.– “Aşgabat” kinoteatry
Penşenbe, awgust aýynyñ 1-ne sagat 12:00-da – Kruds maşgalasy (multfilm)
Penşenbe, awgust aýynyñ 1-ne sagat 15:00-da– Wolter Mittiniñ görlüp-eşidilmedik durmuşy (film)
Penşenbe, awgust aýynyñ 1-ne sagat 19:00-da – Dartgynlyk (film)

Balkanabat ş.– Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nebitçileriň medeniýet köşgi
Anna, awgust aýynyñ 7-ne sagat 19:00-da – Dartgynlyk (film)
Penşenbe, awgust aýynyñ 8 -ne sagat 10:00-da – Kruds maşgalasy (multfilm)
Penşenbe, awgust aýynyñ 8 -ne sagat 15:00-da – Aleksandr we örän ýaramaz gün (film)

Türkmenbaşy ş. – Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyñ Medeniýet köşgi
Dynç güni, awgust aýynyñ 9-na sagat 10:00-da – Kruds maşgalasy (multfilm)
Dynç güni, awgust aýynyñ 9-na sagat 15:00-da – Dartgynlyk (film)
Dynç güni, awgust aýynyñ 9-na sagat 19:00-da – Wolter Mittiniñ görlüp-eşidilmedik durmuşy (film)

Mary ş.– Mary welaýatynyñ “Margiana” medeniýet köşgi
Anna, awgust aýynyñ 14-ne sagat 19:00-da – Wolter Mittiniñ görlüp-eşidilmedik durmuşy (film)
Penşenbe, awgust aýynyñ 15-ne sagat 10:00-da – Kruds maşgalasy (multfilm)
Penşenbe, awgust aýynyñ 15-ne sagat 17:00-da – Aleksandr we örän ýaramaz gün (film)

Türkmenabat ş.– Türkmenistanyñ Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyñ medeniýet öýi
Anna, awgust aýynyñ 21-ne sagat 19:00-da – Dartgynlyk (film)
Penşenbe, awgust aýynyñ 22-ne sagat 12:00-da – Kruds maşgalasy (multfilm)
Penşenbe, awgust aýynyñ 22-ne sagat 17:00-da – Aleksandr we örän ýaramaz gün (film)

Has doly maglumat üçin 47 35 03 telefon arkaly ýa-da irc-ashgabat@state.gov elektron poçtasy arkaly ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat serişdeler merkezine ýüz tutmagy haýyş edýäris.