Biziň bilen habarlaşyň

ABŞ-nyň Ilçihanasy

1984-nji köçesiniň (ozalky Puşkin köçesi) 9-njy jaýy,
Aşgabat ş., Türkmenistan, 744000
Tel.: (+99312) 940045
Faks: (+99312) 942614
Elektron poçta: consularashgab@state.gov (ABŞ-nyň wizasy we konsullyk meseleleri boýunça)

Iş wagty: duşenbe-anna (baýramçylyk günleri işlemeýär), sagat 9:00-dan 18:00-e çenli.
Arakesme: 13:00-den 14:00-e çenli

Maglumat we medeniýet bölümi

Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy,
Söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär.
Tel.: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529
Elektron poçta: AmericanCenterAshgabat@state.gov
“Google” kartasynda bizi tapyň

Iş wagty: duşenbe-anna (baýramçylyk günleri işlemeýär), sagat 9:00-dan 18:00-e çenli,
Arakesme: 13:00-den 14:00-e çenli.

Maglumat we medeniýet bölüminiň Amerikan merkeziniň iş wagty: hepdäniň duşenbe – anna günleri sagat 9:00-dan 20:00-e çenli, arakesme: 13:00-dan 14:00-e çenli; şenbe günleri: 9:00-dan 18:00-e çenli, arakesme: 12:00-den 13:00-e çenli (baýramçylyk günleri işlemeýär).

ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID):

Ýunus Emre köçesiniň 1-nji ýaýy, Parahat 2/1,
Söwda merkezi, A Blok,
Aşgabat ş., Türkmenistan, 744017
Tel: (+99312) 456130
Faks: (+99312) 454762

Ilçihananyň sosial media sahypalary

Göni ýaýlymda bizden täzelikleri bilmek, maglumat almak, söhbetdeşliklere goşulmak, öz tejribäňiz bilen paýlaşmak we habarlaşyp durmak üçin biziň Facebook, Instagram we IMO (+99363 598135) sahypalarymyza ýazylyň.

Webmaster

Şu saýt ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi tarapyndan döredildi we täzelenip durýar. Siz bize saýt bilen baglanşykly bellikleriňizi aşakdaky salgy boýunça iberip bilersiňiz. Elektron poçta: AmericanCenterAshgabat@state.gov.