IMO–da biziň Hekaýalarymyzy yzarlaň

Ilçihananyň IMO hasaby hakynda

Indi biz IMO-da! Alyş-çalyş maksatnamalary barada bildirişleri, açyk konsertler we film görkezilişleri, Ilçihanada açylan iş orunlary we Ilçihananyň beýleki mümkinçilikleri we wakalary barada habarly bolmak üçin IMO-da biziň Hekaýalarymyzy yzarlaň. Şeýle hem iňlis dili bilimiňizi ösdürmek üçin biziň maslahatlarymyzdan, testlerimizden we amerikan medeniýeti we jemgyýeti barada maglumatlarymyzdan peýdalanyň. Şu wagt goşulmak üçin, bizi smartfonuňyzdaky kontaktlaryňyza ýazyň: +99363 598135.

IMO hakynda

IMO hem Android hem-de iOS enjamlary üçin laýyk gelýän habarlaşmak üçin tölegsiz bir goşundydyr. IMO-ny Android enjamlary üçin Google Play Store-dan we iOS enjamlary için iTunes Appstore-dan ýükläp bilersiňiz. IMO-ňyz yok bolsa, goşundyny ýüklemek üçin resmi IMO internet sahypasyna geçip bilersiňiz: https://www.imoapp.com.