Bildiriş

Biz açyk!

Amerikan merkezi öz gündelik işini şenbe güni ýanwar aýnyň 26-syndan başlap dowam edýär. Goşmaça habarlar we Amerikan merkeziniň maksatnamalary bilen biziň şu internet sahypamyzda tanyşmagyňyzy Sizden haýyş edýäris. Sabyrlylygyňyz üçin sag boluň.