Ilçiniň orunbasary Endrea Brullett-Rodriges

Ilçiniň orunbasary Endrea Brullett-Rodriges

Endrea diplomatik gullugynda 1996-nji ýylda işe başlaýar we häzirki wagtda geňeşçi derejesini eýeleýär. Şu wagt ol Aşgabatdaky ABŞ-nyň Ilçihansynda ilçiniň orunbasary bolup işleýär. Ol Buenos-Aýresdaky we Kopengagendaky ABŞ-nyň Ilçihanalarynyň konsullyk bölüminde, şeýle-hem Gawanada, Tegusigalpda, Moskwada we Dakkada syýasy meseleler bölüminde işledi. Şeýle-hem, Endrea Waşington şäherinde ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň operatiw merkezinde, El-Salwador Respublikasynyň meseleleri baradaky bölümde, ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Synag komissiýasynda, Amerikan döwletleriň guramasynda syýasy geneşçi hökmünde işledi.

Endrea Minnesota ştatynda doguldy. Barri Uniwersitetini tamamlap syýasy bilimler ugrundan bakalawr derejesini, Tuleýn uniwersitetinde okap Latin Amerikany öwrenmek ugrundan magistr derejesini aldy. Endrea maşgalaly, onuň iki gyzy bar. Ol ispan dilini we rus dilini bilýär.