Tender barada deslapky habarnama PR10569940

Tema: Tehniki bölüm (TB) – UPS (üznüksiz elektrik toguny üpjün ediji) batareýalaryny çalyşmak.

Goşundy – tehniki bölümiň UPS batareýalaryny çalyşmak barada tenderiň deslapky habarnamasy PR10569940 (PDF 119 KB; Maglumat iňlis dilinde).

Tender bildirişiniň özi häzirki wagtda çap edilmäge doly taýyn däldigine ünsüňizi çekmek isleýäris. ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy, tender bildirişi elýeteri bolan wagtynda, ony https://tm.usembassy.gov/ web sahypasynda çap eder.