Tender barada deslapky habarnama PR10841247

Tema: Tehniki bölüm (TB) – UPS (üznüksiz elektrik toguny üpjün ediji) ulgamyny çalyşmak

Goşundyda tehniki bölümiň UPS ulgamyny çalyşmak barada tenderiň deslapky habarnamasy PR10841247 (PDF 114KB).

Tender bildirişiň özi häzirki wagtda çap edilmäge doly taýyn däldigine ünsüňizi çekmegiňizi haýyş edýäris. ABS-niň Türkmenistandaky Ilçihanasy tender bildirişi elýeter bolanda https://tm.usembassy.gov web sahypasynda çap eder.