Tender barada deslapky habarnama PR11028512

Tema: Kitaphana okuw kitaplary

Goşundyda Kitaphana okuw kitaplary barada tenderiň deslapky habarnamasy PR11028512 (PDF 108KB).

Tender bildirişiň özi häzirki wagtda çap edilmäge doly taýyn däldigine ünsüňizi çekmegiňizi haýyş edýäris. ABS-niň Türkmenistandaky Ilçihanasy tender bildirişi elýeter bolanda https://tm.usembassy.gov web sahypasynda çap eder.