Tender barada deslapky habarnama PR10659536

Tema: Tehniki bölüm (TB) – Umumy gurallar

Goşundyda tehniki bölümiň umumy gurallary üpjün etmek barada tenderiň deslapky habarnamasy PR10659536 (PDF 156 KB)

Tender bildirişiň özi häzirki wagtda çap edilmäge doly taýyn däldigine üns bermegiňizi haýyş edýäris. ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tender bildirişi elýeter bolanda https://tm.usembassy.gov web sahypasynda çap eder.