Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy Türkmenistanda Ekologiýa gözegçiligi hakynda kanunyň işläp düzülmegine ýardam berýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy Türkmenistanda Ekologiýa gözegçiligi hakynda kanunyň işläp düzülmegine ýardam berýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş guramasy Türkmenistanda Ekologiýa gözegçiligi hakynda kanunyň işläp düzülmegine ýardam berýär