Tender/Söwda teklibi üçin ýüz tutma: PR10841247

Tema: Tehniki bölüm (TB) – UPS (üznüksiz elektrik toguny üpjün ediji) ulgamyny çalyşmak

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy aşakdaky Tenderiň/Söwda teklibi üçin ýüz tutma: PR10841247 möhletini 2022-nji ýylyň awgust aýynyň 8-ne, ýerli wagt bilen sagat 17:00 çenli uzaldýar.

Bellik: Eltmegiň şertleri täzelendi (goşunda ser. – PDF 1 MB)

“ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy mümkin bolan üpjün edijileri Tehniki bölüm (TB) – UPS ulgamyny çalyşmak barada (goşunda ser. PDF 392KB) söwda tekliplerini bermeklige çagyrýar. Ilçihana iň bir amatly bahadan, makul görülen söwda teklibini berjek jogapkärli kompaniýa bilen Şertnama/Sargyt baglaşmakçy. Şertnama/Sargyt ara alyp maslahatlaşmasyz ýagdaýda ilkinji teklip edilen baha esaslanar, ýöne zerur bolan ýagdaýynda, bäsdeşligiň çäklerinde, kompaniýalar bilen baha meselesini ara alyp maslahatlaşmaklyk mümkindir.

Üpjün edijiler özleriniň tekliplerini, olaryň tehniki beýanlary bilen birlikde 2022-nji ýylyň iýul aýynyň 25-ne, ýerli wagt bilen sagat 17:00 çenli AshgabatPROCUREMENT@state.gov salgyly elektron poçtasyna ugratmalydyr. Görkezilen seneden we wagtdan soň iberilen teklipler kabul edilmeýär.

Bellik: Hyzmat berilýan ýere baryp görmek zerurlygy bar bolsa AshgabatProcurement@state.gov bilen çenli habarlaşyň”.