Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Şährislamda taryhy hazynalary gorap saklamak üçin Taryh we arheologiýa instituty we Türkmenistanyň Senagatçylar we telek

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Şährislamda taryhy hazynalary gorap saklamak üçin Taryh we arheologiýa instituty we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen hyzmatdaşlyk edýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Şährislamda taryhy hazynalary gorap saklamak üçin Taryh we arheologiýa instituty we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen hyzmatdaşlyk edýär