“Saglyk üçin bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar

“Saglyk üçun bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar
“Saglyk üçun bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar

USAID we Şewronyň goldamagynda we Turkmenistanyň milli Gyzyl  Ýarym Aý Jemgyýetiniň hyzmatdaşlygy esasynda, “Saglyk üçin bilelikde” atly taslamanyň bir hepdelik tomusky okuw lageri Awaza syýahatçylyk zolagynda Awgust aýynyň 1-ne başlady. Lagere Aşgabatdan, Marydan we Daşoguzdan gelen ýaş deň-duş tӓlimçiler gatnaşarlar. Çӓrӓň dowamynda, gatnaşyjylar sagdyn durmuşdan, aragatnaşykdan we durmuş başarnykdan ukyplaryny artdyrarlar, we  ilkinji kӧmegi bermӓge ӧwrenerler.