ABŞ-nyň raýatlary üçin hyzmatlar

Umumy maglumat

ABŞ-nyň Aşgabatda ýerleşýän Konsullyk bölümi Türkmenistandaky ABŞ-nyň raýatlaryna hyzmatlaryň dürli görnüşini hödürleýär. Çepdäki seplerde hödürlenýän hyzmatlaryň sanawy görkezilýär. ABŞ-nyň raýatlary garaşylmadyk hadysalar dörän ýagdaýynda iş sagatlary boýunça (+99312) 940045 telefon belgisine, işden daşary wagt boýunça (+99365) 032832 telefon belgisine jaň edip habar edip bolýar (bu hadysa diňe ABŞ-nyň raýatlaryna degişli bolan ýagdaýynda jaň etmegiňizi haýyş edýäris).

Konsullyk gullugy Amerikanyň raýatlaryna hödürlenýän hyzmatlar üçin hepdaniň iş günleri (baýramçylyk günlerden daşary) öňünden ýazgy boýunça kabul edýär.

ABŞ-nyň raýatlary aşakdaky belgiler arkaly ýazylyp bilerler:

1984 (Puşkin) köçesi, 9-njy jaý
Tel: (+99312) 940049; duşenbe we anna günleri sagat 11:00-dan 12:00-a çenli.
Faks: (+99312) 942614
Elektron poçta salgysy: consularashgab@state.gov

ABŞ-nyň raýatlary aşakda görkezilen salgy boýunça konsullyk bölüminiň hasabynda durup bilerler:

https://step.state.gov/step/