ABŞ-nyň raýatlary üçin hyzmatlar

ABŞ-nyň Ilçihanasy ABŞ-nyň raýatlary üçin passport, raýatlyk hem-de çäklendirilen möçberde notarius hyzmatlarnyň açylandygyny habar berýäris.

ABŞ-nyň raýatlary üçin pasport hyzmatlary.

ABŞ-nyň raýatlary gyssagly yagdaýda kömek hyzmatlary üçin consularashgab@state.gov  elektron salgysyna ýüz tutuň ýa-da +99312 940045 telefon belgisine jaň ediň.

ABŞ-nyň raýatlary aşakda görkezilen salgy boýunça, ýerli ýagdaýlar barada wagtly wagtynda maglumat almak üçin, konsullyk bölüminde, aşakda görkezilen salgy arkaly elektron hasabyna durupmagy maslahat berýäris:

https://step.state.gov/step/