nuclear_security

5-nji iýunda ilçi Alan Mastard Ýadro howpsuzlygy boýunça milli edarasynyň bilermenleri bilen bilelikde radioaktiw eýesiz çeşmeleriň goraglylygyny üpjin etmek boýunça 1-hepdelik okuwa gatnaşanlara şahadatnamalary gowşurdy