exchange_music_program

Juliard mekdebiniň uçurumy bolan Eýweri Weýt Türkmenistanyň Milli konserwatoriýasynyň talyplary bilen 2015-nji ýylyň 14-nji dekabrynda repetisiýa geçirýär (Foto: ABŞ-nyň ilçihanasy)