elt_course

Ilçi Allan Mastard Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini iňglis dilini öwrenmek maksatnamanyň üstünlikli tamamlanyşy bilen gutlaýar