Ilçi Allan Mastard Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini iňglis dilini öwrenmek maksatnamanyň üstünlikli tamamlanyşy bilen gutlaýar

Ilçi Allan Mastard Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini iňglis dilini öwrenmek maksatnamanyň üstünlikli tamamlanyşy bilen gutlaýar

Ilçi Allan Mastard Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini iňglis dilini öwrenmek maksatnamanyň üstünlikli tamamlanyşy bilen gutlaýar