“UTSA” we Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gor

“UTSA” we Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gorap saklamak boýunça ilkinji missiýany jemleýär

“UTSA” we Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky Milli müdirligi Hudaýnazar öwlüýä mawzoleýini gorap saklamak boýunça ilkinji missiýany jemleýär