Söhbetdeşlikden soň

Wiza berilen ýagdaýda Size wiza goýlan pasportyňyz haçan gaýtarylyp beriljekdigi barada habar berler. usvisas.state.gov internet sahypasynda “Söhbetdeşlikden soň” bölüminde wiza alnandan soň etmeli işler, ABŞ-nyň çägine girmek, ABŞ-nyň Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugynyň immigrasiýa tölegini tölemek barada we başga möhüm maglumaty tapyp bilersiňiz.