Gelinlik/öýlenjek ýigit üçin ABŞ-nyň wizasy

Gelinlik/öýlenjek ýigit üçin K1 görnüşli wizalar ABŞ-nyň raýaty bilen maşgala gurjak bolýan daşary ýurt raýatlaryna berilýär. K-1 wizasy daşary ýurtly geline/öýlenjek ýigide ABŞ-na baran gününden başlap 90 günüň dowamynda ABŞ-nyň raýaty bilen durmuş gurmaga rugsat berýär. Giňişleýin maglumaty usvisas.state.gov salgyda tapyp bilersiňiz.