Söhbetdeşlikden soň

Wiza berilen ýagdaýda Size wiza goýlan pasportyňyz haçan gaýtarylyp beriljekdigi barada habar berler. usvisas.state.gov internet sahypasynda “Gelinlik/öýlenjek ýigit üçin wiza almak” bölüminde wiza alnandan soň etmeli işler, ABŞ-nyň çägine girmek barada we başga möhüm maglumaty tapyp bilersiňiz.