Gelinlige/öýlenjek ýigide berilýän wiza nädip ýüz tutmaly?

  1. Gelinlige/öýlenjek ýigide berilýän wiza nädip ýüz tutmaly?
  2. Söhbetdeşlik
  3. Wiza soragnamaňyzyň ýagdaýyny barlamak
  4. Söhbetdeşlikden soň

Gelinlige/öýlenjek ýigide berilýän wiza ýüz tutmak üçin usvisas.state.gov salgysynda “Gelinlige/öýlenjek ýigide berilýän wiza” bölümindäki maglumat bilen tanyş boluň.