Wagtlaýyn iş we biznes

Wagtlaýyn iş wizasy hemişelik ýa näbelli möhlet bilen däl-de, belli bir wagtyň dowamynda ABŞ-da işlemekçi bolýanlara berilýär. Wagtlaýyn iş wizasynyň talaplaryna gabat gelmek üçin ABŞ-daky iş berýän adam/edara ABŞ-nyň Raýatlyk we immigrasiýa gullugyna arza bilen ýüzlenmeli.

ABŞ-da wagtlaýyn iş wizasy barada giňişleýin maglumat usvisas.state.gov salgysynda ýerleşdirilendir.