ABŞ-nyň hökümeti Daýahatyn kerwensaraýyny bölekleýin täzeden dikeltmek we gorap saklamak üçin 68 müň amerikan dollaryny berdi

ABŞ-nyň hökümeti Daýahatyn kerwensaraýyny bölekleýin täzeden dikeltmek we gorap saklamak üçin 68 müň amerikan dollaryny berdi

ABŞ-nyň hökümeti Daýahatyn kerwensaraýyny bölekleýin täzeden dikeltmek we gorap saklamak üçin 68 müň amerikan dollaryny berdi